Polityka prywatności


Tutaj można zmienić indywidualne ustawienia ochrony danych lub wyświetlić historię ustawień ochrony danych.

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych jest:

Römerstraße-Palfen 45
5541 Altenmarkt
Oostenrijk

info@qimat.pl

Dziękujemy za zainteresowanie naszym sklepem internetowym. Ochrona Twojej prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych.

 1. Dane dostępowe i hosting

Naszą stronę internetową można odwiedzać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Za każdym razem, gdy odwiedzana jest strona internetowa, serwer internetowy automatycznie zapisuje tak zwany plik dziennika serwera, który zawiera na przykład nazwę żądanego pliku, adres IP, datę i godzinę dostępu, ilość przesłanych danych i żądającego dostawcy (dane dostępu) oraz dokumentuje dostęp. Te dane dostępu są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia bezproblemowego działania witryny i ulepszenia naszej oferty. Służy to zabezpieczeniu naszych uzasadnionych interesów, które przeważają w kontekście ważenia interesów, w prawidłowej prezentacji naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Wszystkie dane dostępowe zostaną usunięte najpóźniej po zakończeniu wizyty na naszej stronie internetowej.

1.1 Hosting

Usługi hostingu i wyświetlania strony internetowej są częściowo świadczone przez naszych usługodawców w ramach przetwarzania w naszym imieniu. O ile nie określono inaczej w niniejszej polityce prywatności, wszystkie dane dostępu i wszystkie dane zebrane w formularzach udostępnionych na tej stronie będą przetwarzane na ich serwerach. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszych usługodawców i podstaw naszej współpracy z nimi, prosimy o skorzystanie z opcji kontaktu opisanej w niniejszej polityce prywatności.

2. Przetwarzanie danych w celu realizacji umowy i nawiązania kontaktu

2.1 Przetwarzanie danych w celu realizacji umowy

W celu przetwarzania umowy (w tym zapytań i przetwarzania wszelkich istniejących roszczeń gwarancyjnych i roszczeń z tytułu przerw w świadczeniu usług, a także wszelkich ustawowych obowiązków aktualizacyjnych) zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO, gromadzimy dane osobowe, jeśli użytkownik dobrowolnie przekaże nam je w ramach zamówienia. Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ w takich przypadkach potrzebujemy danych do przetworzenia umowy i bez nich nie możemy wysłać zamówienia. To, jakie dane są gromadzone, można sprawdzić w odpowiednich formularzach wprowadzania danych.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika, w szczególności przekazywania ich naszym usługodawcom w celu realizacji zamówień, płatności i wysyłki, można znaleźć w kolejnych sekcjach niniejszej polityki prywatności. Po zakończeniu umowy dalsze przetwarzanie danych użytkownika zostanie ograniczone i zostaną one usunięte po upływie okresów przechowywania wynikających z prawa podatkowego i handlowego zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO, chyba że użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na dalsze wykorzystywanie swoich danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO lub zastrzegamy sobie prawo do dalszego wykorzystywania danych, co jest dozwolone przez prawo i o czym informujemy w niniejszym oświadczeniu.

2.2 Nawiązywanie kontaktu

W kontekście komunikacji z klientem gromadzimy dane osobowe w celu przetwarzania zapytań zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO, jeśli użytkownik dobrowolnie przekaże nam te dane podczas kontaktu z nami (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej). Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ w takich przypadkach bezwzględnie potrzebujemy danych do przetworzenia kontaktu. Jakie dane są gromadzone, można zobaczyć w odpowiednich formularzach wejściowych. Po pełnym przetworzeniu zapytania dane użytkownika zostaną usunięte, chyba że użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na dalsze wykorzystywanie swoich danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO lub zastrzegamy sobie prawo do dalszego wykorzystywania danych, co jest dozwolone przez prawo i o czym informujemy w niniejszym oświadczeniu.

 1. Datenverarbeitung zum Zwecke der Versandabwicklung

W celu realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO przekazujemy dane użytkownika dostawcy usług spedycyjnych, któremu zlecono dostawę, o ile jest to konieczne do dostarczenia zamówionych towarów.

 1. Przetwarzanie danych w celu realizacji płatności

Współpracujemy z następującymi partnerami w celu przetwarzania płatności w naszym sklepie internetowym: dostawcy usług technicznych, instytucje kredytowe, dostawcy usług płatniczych.

4.1 Przetwarzanie danych w celu realizacji transakcji

W zależności od wybranej metody płatności, przekazujemy dane niezbędne do przetworzenia transakcji płatniczej naszym dostawcom usług technicznych, którzy pracują dla nas w ramach realizacji zamówienia, lub zleconym instytucjom kredytowym lub wybranemu dostawcy usług płatniczych, o ile jest to konieczne do przetworzenia płatności. Służy to realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO. W niektórych przypadkach dostawcy usług płatniczych sami gromadzą dane wymagane do przetworzenia płatności, np. na własnej stronie internetowej lub poprzez integrację techniczną w procesie składania zamówienia. W tym zakresie zastosowanie ma polityka prywatności danego dostawcy usług płatniczych.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszych partnerów w zakresie przetwarzania płatności i podstaw naszej współpracy z nimi, prosimy o skorzystanie z opcji kontaktu opisanej w niniejszej polityce prywatności.

4.2 Przetwarzanie danych w celu zapobiegania oszustwom i optymalizacji naszych procesów płatności

W razie potrzeby przekazujemy naszym usługodawcom dalsze dane, które wykorzystują oni wraz z danymi niezbędnymi do przetwarzania płatności jako nasze podmioty przetwarzające w celu zapobiegania oszustwom i optymalizacji naszych procesów płatności (np. fakturowanie, przetwarzanie spornych płatności, wsparcie księgowe). Zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO służy to zabezpieczeniu naszych uzasadnionych interesów w zakresie ochrony przed oszustwami i skutecznego zarządzania płatnościami, które przeważają nad naszymi interesami.

 1. Reklama przez e-mail

5.1 Newsletter e-mail z rejestracją i śledzeniem newslettera

Jeśli użytkownik zapisze się do naszego newslettera, będziemy wykorzystywać dane wymagane w tym celu lub podane osobno przez użytkownika w celu regularnego wysyłania mu naszego newslettera e-mail na podstawie jego zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji biuletynu, wysyłając wiadomość na opisaną poniżej opcję kontaktu lub korzystając z linku podanego w tym celu w biuletynie. Po rezygnacji z subskrypcji usuniemy Twój adres e-mail z listy odbiorców, chyba że wyraziłeś wyraźną zgodę na dalsze wykorzystywanie Twoich danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO lub zastrzegamy sobie prawo do dalszego wykorzystywania danych, co jest dozwolone przez prawo i o czym informujemy Cię w niniejszym oświadczeniu.
Zwracamy uwagę, że podczas wysyłania newslettera oceniamy zachowanie użytkownika. W tym celu analizujemy również interakcję użytkownika z naszym newsletterem, mierząc, przechowując i oceniając współczynniki otwarć i kliknięć w celu projektowania przyszłych kampanii newsletterowych (“śledzenie newslettera”).

Na potrzeby tej analizy wysyłane wiadomości e-mail zawierają technologie jednopikselowe (np. tzw. sygnały nawigacyjne, piksele śledzące), które są przechowywane na naszej stronie internetowej. W szczególności łączymy następujące “dane newslettera” do celów analizy

Na potrzeby tej analizy wysyłane wiadomości e-mail zawierają technologie jednopikselowe (np. tzw. sygnały nawigacyjne, piksele śledzące), które są przechowywane na naszej stronie internetowej. W szczególności łączymy następujące “dane newslettera” na potrzeby analiz

strona, z której strona została zażądana (tzw. URL odsyłający)
data i godzina żądania
opis typu używanej przeglądarki internetowej
adres IP komputera wysyłającego żądanie
adres e-mail,
data i godzina rejestracji i potwierdzenia
oraz technologie jednopikselowe z adresem e-mail lub adresem IP użytkownika oraz, w stosownych przypadkach, indywidualnym identyfikatorem. Linki zawarte w biuletynie mogą również zawierać ten identyfikator.

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać śledzenia newslettera, może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera w sposób opisany powyżej.

Informacje będą przechowywane tak długo, jak długo użytkownik subskrybuje newsletter.

5.2 Newslettery wysyłane pocztą elektroniczną bez rejestracji i prawo użytkownika do sprzeciwu

Jeśli otrzymamy adres e-mail użytkownika w związku ze sprzedażą produktu lub usługi, a użytkownik nie wyraził sprzeciwu, zastrzegamy sobie prawo do regularnego wysyłania ofert produktów podobnych do tych, które użytkownik już zakupił z naszej oferty, za pośrednictwem poczty elektronicznej na podstawie sekcji 7 (3) UWG. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów, które przeważają w kontekście równoważenia interesów, w promocyjnym podejściu do naszych klientów.
Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu jego adresu e-mail, wysyłając wiadomość na adres kontaktowy opisany w niniejszej polityce prywatności lub za pośrednictwem linku podanego w tym celu w reklamowej wiadomości e-mail, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż koszty transmisji zgodnie z taryfami podstawowymi.
Po rezygnacji usuniemy Twój adres e-mail z listy odbiorców, chyba że wyraziłeś wyraźną zgodę na dalsze wykorzystywanie Twoich danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO lub zastrzegamy sobie prawo do dalszego wykorzystywania danych, co jest dozwolone przez prawo i o czym informujemy Cię w niniejszym oświadczeniu.

 1. Pliki cookie i inne technologie

Informacje ogólne
Aby uatrakcyjnić odwiedzanie naszej strony internetowej i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, używamy technologii na różnych stronach, w tym tak zwanych plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są automatycznie zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Niektóre z używanych przez nas plików cookie są ponownie usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po jej zamknięciu (tzw. sesyjne pliki cookie). Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają nam rozpoznanie jego przeglądarki podczas kolejnej wizyty (trwałe pliki cookie).


Ochrona prywatności dla urządzeń końcowych
Podczas korzystania z naszej oferty online używamy absolutnie niezbędnych technologii, aby móc świadczyć wyraźnie żądaną usługę telemedialną. Przechowywanie informacji w urządzeniu końcowym użytkownika lub dostęp do informacji, które są już przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, nie wymaga zgody w tym zakresie.

W przypadku funkcji, które nie są absolutnie niezbędne, przechowywanie informacji w urządzeniu końcowym użytkownika lub dostęp do informacji, które są już przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, wymaga jego zgody. Zwracamy uwagę, że jeśli użytkownik nie wyrazi zgody, niektóre części witryny mogą nie być w pełni użyteczne. Udzielona zgoda pozostanie w mocy do momentu zmiany lub zresetowania odpowiednich ustawień urządzenia.

Przetwarzanie danych przez pliki cookie i inne technologie
Używamy technologii, które są absolutnie niezbędne do korzystania z niektórych funkcji naszej strony internetowej (np. funkcji koszyka zakupów). Technologie te gromadzą i przetwarzają adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej (np. informacje o zawartości koszyka zakupów). W kontekście wyważenia interesów służy to nadrzędnym uzasadnionym interesom w zoptymalizowanej prezentacji naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

Korzystamy również z technologii w celu wypełnienia zobowiązań prawnych, którym podlegamy (np. w celu udowodnienia zgody na przetwarzanie danych osobowych), a także w celu analizy sieci i marketingu online. Dalsze informacje na ten temat, w tym odpowiednie podstawy prawne przetwarzania danych, można znaleźć w kolejnych sekcjach niniejszej polityki prywatności.

Ustawienia plików cookie w przeglądarce można znaleźć pod następującymi linkami Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z technologii zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO, może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość na adres kontaktowy opisany w oświadczeniu o ochronie danych.

 1. Korzystanie z plików cookie i innych technologii

O ile użytkownik wyraził na to zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO, na naszej stronie internetowej wykorzystujemy następujące pliki cookie i inne technologie dostawców zewnętrznych. Dane zebrane w tym kontekście zostaną usunięte, gdy cel przestanie mieć zastosowanie, a my przestaniemy korzystać z odpowiedniej technologii. Użytkownik może odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Więcej informacji na temat możliwości odwołania zgody można znaleźć w sekcji “Pliki cookie i inne technologie”. Dalsze informacje, w tym podstawy naszej współpracy z poszczególnymi dostawcami, można znaleźć pod poszczególnymi technologiami. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących dostawców i podstaw naszej współpracy z nimi, prosimy o skorzystanie z opcji kontaktu opisanej w niniejszej polityce prywatności.

7.1 Korzystanie z usług Google

Korzystamy z następujących technologii Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (“Google”). Informacje zbierane automatycznie przez technologie Google na temat korzystania z naszej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA i tam przechowywane. O ile nie określono inaczej dla poszczególnych technologii, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej dla danej technologii między współodpowiedzialnymi stronami zgodnie z art. 26 RODO. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć w polityce prywatności Google.

Nasi dostawcy usług znajdują się i/lub korzystają z serwerów w krajach spoza UE i EOG, dla których Komisja Europejska określiła odpowiedni poziom ochrony danych w drodze decyzji.

Nasi dostawcy usług znajdują się i/lub korzystają z serwerów w krajach spoza UE i EOG. W odniesieniu do tych krajów Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony. Nasza współpraca z nimi opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej.

Google Ads
W celu analizy strony internetowej i śledzenia zdarzeń korzystamy z usługi Google Ads Conversion Tracking, aby mierzyć późniejsze zachowanie użytkownika, jeśli trafił on na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google Ads. W tym celu mogą być używane pliki cookie i mogą być gromadzone dane (adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej na podstawie określonych przez nas zdarzeń, takich jak odwiedzenie strony internetowej lub subskrypcja biuletynu), na podstawie których tworzone są profile użytkowników przy użyciu pseudonimów.

Mapy Google
W celu wizualnej prezentacji informacji geograficznych Google Maps gromadzi dane dotyczące korzystania z funkcji Map, w szczególności adres IP i dane dotyczące lokalizacji, przesyła je do Google, a następnie przetwarza. Nie mamy wpływu na to późniejsze przetwarzanie danych.

7.2 Korzystanie z usług Facebooka

Korzystanie z Piksela Facebooka

Korzystamy z Piksela Facebooka w ramach technologii Meta Platforms Ireland Ltd, Block J, Serpentine Avenue, Dublin 4, Irlandia (“Facebook (by Meta)” lub “Meta Platforms Ireland”) opisanych poniżej. Piksel Facebooka automatycznie gromadzi i przechowuje dane (adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej w oparciu o określone przez nas zdarzenia, takie jak odwiedzenie strony internetowej lub subskrypcja biuletynu), z których tworzone są profile użytkowania przy użyciu pseudonimów. W ramach tak zwanego rozszerzonego porównywania danych informacje są również gromadzone i przechowywane w postaci zaszyfrowanej do celów porównawczych, które mogą być wykorzystane do identyfikacji osób (np. nazwiska, adresy e-mail i numery telefonów). W tym celu piksel Facebooka automatycznie ustawia plik cookie podczas odwiedzania naszej strony internetowej, co automatycznie umożliwia rozpoznanie przeglądarki użytkownika za pomocą pseudonimowego identyfikatora pliku cookie podczas odwiedzania innych stron internetowych. Facebook (przez Meta) połączy te informacje z innymi danymi z konta użytkownika na Facebooku i wykorzysta je do tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej, w szczególności spersonalizowanych i opartych na grupach reklam.

nformacje automatycznie gromadzone przez technologie Facebooka (przez Meta) na temat korzystania z naszej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Meta Platforms, Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA i tam przechowywane. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć w polityce prywatności Facebooka (Meta).

Nasi dostawcy usług znajdują się i/lub korzystają z serwerów w następujących krajach, dla których Komisja Europejska określiła odpowiedni poziom ochrony danych w drodze decyzji USA, Kanada, Japonia, Korea Południowa, Nowa Zelandia, Wielka Brytania, Argentyna.

Istnieje decyzja Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony danych dla USA jako podstawy do przekazania danych do kraju trzeciego, pod warunkiem, że odpowiedni usługodawca posiada certyfikat.

Nasi dostawcy usług znajdują się i/lub korzystają z serwerów w następujących krajach Australia, Hongkong, Indie, Indonezja, Malezja, Singapur, Tajlandia, Tajwan, Brazylia, Meksyk. W odniesieniu do tych krajów Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony. Nasza współpraca z Tobą opiera się na tych gwarancjach: Standardowe klauzule ochrony danych Komisji Europejskiej.

Reklamy na Facebooku (Menedżer reklam)

Używamy Facebook Ads do reklamowania tej strony na Facebooku (przez Meta) i na innych platformach. Określamy parametry danej kampanii reklamowej. Facebook (by Meta) jest odpowiedzialny za dokładne wdrożenie, w szczególności za decyzję o umieszczeniu reklam u poszczególnych użytkowników. O ile nie określono inaczej dla poszczególnych technologii, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy między współadministratorami zgodnie z art. 26 RODO. Współadministrowanie ogranicza się do gromadzenia danych i przekazywania ich do Meta Platforms Ireland. Późniejsze przetwarzanie danych przez Meta Platforms Ireland nie jest tym objęte.

Używamy Facebook Pixel Conversions do pomiaru późniejszego zachowania użytkownika w celu analizy sieci i śledzenia zdarzeń, jeśli użytkownik trafił na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Facebook Ads. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy o przetwarzaniu zamówień przez Facebook (przez Meta).

7.3 Inni dostawcy usług analityki internetowej i marketingu online

 1. Media społecznościowe

Nasza obecność online na Facebooku (przez Meta), Instagramie (przez Meta), Pintereście
Jeśli użytkownik wyraził zgodę odpowiedniemu operatorowi mediów społecznościowych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO, jego dane będą automatycznie gromadzone i przechowywane do celów badań rynkowych i reklamowych podczas odwiedzania naszej obecności online w wyżej wymienionych mediach społecznościowych, z których profile użytkowników są tworzone przy użyciu pseudonimów. Mogą one być wykorzystywane na przykład do umieszczania reklam na platformach i poza nimi, które przypuszczalnie odpowiadają zainteresowaniom użytkownika. W tym celu zazwyczaj wykorzystywane są pliki cookie. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania i wykorzystywania danych przez danego operatora mediów społecznościowych, a także opcję kontaktu oraz prawa i opcje ustawień w celu ochrony prywatności użytkownika można znaleźć w informacjach o ochronie danych dostawców, do których linki znajdują się poniżej. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy w tym zakresie, możesz skontaktować się z nami.

Facebook (by Meta) to usługa świadczona przez Meta Platforms Ireland Ltd, Block J, Serpentine Avenue, Dublin 4, Irlandia (“Meta Platforms Ireland”). Informacje automatycznie gromadzone przez Meta Platforms Ireland na temat korzystania z naszej obecności online na Facebooku (przez Meta) są zazwyczaj przesyłane na serwer Meta Platforms, Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA i tam przechowywane. Przetwarzanie danych w kontekście wizyty na fanpage’u na Facebooku (przez Meta) odbywa się na podstawie umowy między współodpowiedzialnymi stronami zgodnie z art. 26 RODO. Więcej informacji (informacje na temat danych Insights) można znaleźć tutaj.

Instagram (by Meta) jest ofertą Meta Platforms Ireland Ltd, Block J, Serpentine Avenue, Dublin 4, Irlandia (“Meta Platforms Ireland”) Informacje automatycznie gromadzone przez Meta Platforms Ireland na temat korzystania z naszej obecności online na Instagramie są zazwyczaj przesyłane na serwer Meta Platforms, Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA, Menlo Park, California 94025, USA i tam przechowywane. Przetwarzanie danych w kontekście wizyty na fanpage’u Instagram (przez Meta) odbywa się na podstawie umowy między współodpowiedzialnymi stronami zgodnie z art. 26 RODO. Więcej informacji (informacje na temat danych Insights) można znaleźć tutaj.

Pinterest jest usługą świadczoną przez Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia (“Pinterest”). Informacje automatycznie gromadzone przez Pinterest na temat korzystania z naszej obecności online na Pinterest są zwykle przesyłane na serwer Pinterest, Inc, 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, USA i tam przechowywane.

 1. Opcje kontaktu i prawa użytkownika

9.1 Prawa użytkownika

Jako osoba, której dane dotyczą, użytkownik ma następujące prawa

 • zgodnie z art. 15 RODO, prawo do żądania informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych w zakresie określonym w tym artykule
 • zgodnie z art. 16 RODO, prawo do żądania niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych przechowywanych przez nas
 • zgodnie z art. 17 RODO, prawo do żądania usunięcia przechowywanych przez nas danych osobowych, chyba że ich dalsze przetwarzanie jest konieczne
 • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji
 • w celu wypełnienia obowiązku prawnego;
 • ze względu na interes publiczny lub
 • jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych;
 • zgodnie z art. 18 RODO, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile
 • dokładność danych jest kwestionowana przez użytkownika
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych
 • nie potrzebujemy już danych, ale są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych; lub
 • użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO;
 • zgodnie z art. 20 RODO, prawo do otrzymania swoich danych osobowych, które nam dostarczyłeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub do żądania przekazania ich innemu administratorowi danych
 • zgodnie z art. 77 RODO, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Co do zasady, użytkownik może skontaktować się z organem nadzorczym właściwym dla jego miejsca zamieszkania lub miejsca pracy lub siedziby naszej firmy.

Prawo do sprzeciwu

Jeśli przetwarzamy dane osobowe, jak wyjaśniono powyżej, w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, które przeważają nad interesami użytkownika, użytkownik może sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu ze skutkiem na przyszłość. Jeśli przetwarzanie odbywa się w celach marketingu bezpośredniego, użytkownik może skorzystać z tego prawa w dowolnym momencie w sposób opisany powyżej. Jeśli przetwarzanie danych odbywa się w innych celach, użytkownik ma prawo do sprzeciwu tylko wtedy, gdy istnieją podstawy związane z jego szczególną sytuacją.

Po skorzystaniu z prawa do sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać danych osobowych użytkownika w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne, uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika, lub jeśli przetwarzanie służy ustanowieniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Nie ma to zastosowania, jeśli przetwarzanie służy celom marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy już przetwarzać danych osobowych użytkownika w tym celu.

9.2 Opcje kontaktu

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych, w celu uzyskania informacji, sprostowania, ograniczenia lub usunięcia danych, a także odwołania udzielonych zgód lub sprzeciwu wobec określonego wykorzystania danych, prosimy o bezpośredni kontakt za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w naszym nadruku.

Polityka prywatności utworzona za pomocą edytora tekstów prawnych Trusted Shops

 1. baner plików cookie

Używamy narzędzia autoryzacji “Real Cookie Banner” do zarządzania plikami cookie i podobnymi technologiami (piksele śledzące, sygnały nawigacyjne itp.) oraz odpowiednimi autoryzacjami. Więcej informacji na temat działania narzędzia “Real Cookie Banner” można znaleźć na stronie https://devowl.io/nl/rcb/datenverarbeitung/.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym kontekście jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 1 lit. c RODO i art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes polega na zarządzaniu plikami cookie i podobnymi technologiami oraz na udzielaniu odpowiednich zgód.

Podanie danych osobowych nie jest wymagane umownie ani konieczne do zawarcia umowy. Użytkownik nie jest zobowiązany do podania danych osobowych. Jeśli użytkownik nie poda danych osobowych, nie będziemy mogli zarządzać jego zgodą.