Powrót


Użytkownik ma prawo do zwrotu produktu w ciągu 100 dni.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas (info@qimat.pl, Römerstraße-Palfen 45, 5541 Altenmarkt, Austria) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pocztą elektroniczną). Jeśli użytkownik skorzysta z tej opcji, niezwłocznie prześlemy mu potwierdzenie otrzymania takiego odstąpienia (np. pocztą elektroniczną).

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez użytkownika, zwrócimy mu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez użytkownika sposobu dostawy innego niż najtańszy standardowy sposób dostawy oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji użytkownika o odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu dokonania zwrotu płatności użyjemy tych samych środków płatności, które zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony opłatą za ten zwrot. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia przez użytkownika dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Użytkownik musi zwrócić nam towary niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od daty powiadomienia nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Na żądanie otrzymasz adres zwrotny. Termin jest zachowany, jeśli towary zostaną wysłane przed upływem 14 dni. Poniesiemy koszty zwrotu towarów. Użytkownik ponosi koszty obniżenia wartości towarów tylko w przypadku, gdy obniżenie to wynika z obchodzenia się z towarami, które nie jest konieczne do sprawdzenia ich stanu, właściwości i funkcjonalności.