Regulamin


  1. ZAKRES ZASTOSOWANIA

Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich zamówień składanych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego. Nasz sklep internetowy jest skierowany wyłącznie do konsumentów.

Konsumentem jest każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie są związane z jej działalnością handlową, gospodarczą lub zawodową. Przedsiębiorca to osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność do czynności prawnych, która przy zawieraniu czynności prawnej działa w ramach swojej działalności handlowej lub zawodowej.

  1. PARTNER UMOWY, ZAWARCIE UMOWY, OPCJE KOREKTY

Umowa kupna zawierana jest z qimat.pl.

Umieszczając produkty w sklepie internetowym, składamy wiążącą ofertę zawarcia umowy na te produkty. Użytkownik może początkowo niezobowiązująco umieścić nasze produkty w koszyku i skorygować swoje wpisy w dowolnym momencie przed wysłaniem wiążącego zamówienia, korzystając z udostępnionych i wyjaśnionych w procesie składania zamówienia narzędzi korekty. Umowa zostaje zawarta w momencie zaakceptowania oferty na towary znajdujące się w koszyku poprzez kliknięcie przycisku zamówienia. Natychmiast po wysłaniu zamówienia użytkownik otrzyma kolejne potwierdzenie pocztą elektroniczną.

  1. JĘZYK UMOWY, PRZECHOWYWANIE TEKSTU UMOWY

Język(i) dostępny(e) do zawarcia umowy: Niemiecki

Zapisujemy tekst umowy i wysyłamy dane zamówienia oraz nasze OWH w formie tekstowej. Ze względów bezpieczeństwa tekst umowy nie jest już dostępny przez Internet.

  1. WARUNKI DOSTAWY

Do podanych cen produktów mogą zostać doliczone koszty wysyłki. Bardziej szczegółowe informacje na temat kosztów wysyłki znajdują się w ofertach.

Dostarczamy tylko poprzez wysyłkę. Niestety nie ma możliwości samodzielnego odbioru towaru.

Nie realizujemy dostaw do punktów pakowania.

  1. PŁATNOŚĆ

W naszym sklepie dostępne są następujące metody płatności:

Karta kredytowa
Wprowadź dane karty kredytowej podczas procesu składania zamówienia. Twoja karta zostanie obciążona natychmiast po złożeniu zamówienia.

PayPal
Aby móc zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (“PayPal”), należy zarejestrować się w systemie PayPal, podać swoje dane dostępowe i potwierdzić instrukcję płatności. Transakcja płatnicza jest przeprowadzana przez PayPal natychmiast po złożeniu zamówienia. Użytkownik otrzyma dalsze instrukcje podczas procesu składania zamówienia.

  1. GWARANCJA I RĘKOJMIA

6.1 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

Obowiązuje ustawowa odpowiedzialność za wady.

6.2 GWARANCJE I OBSŁUGA KLIENTA

Informacje na temat wszelkich dodatkowych gwarancji, które mogą mieć zastosowanie, oraz ich dokładnych warunków można znaleźć wraz z produktem oraz na specjalnych stronach informacyjnych w sklepie internetowym.

Obsługa klienta: W przypadku pytań, skarg i zastrzeżeń można skontaktować się z naszym działem obsługi klienta w dni powszednie w godzinach od 9:00 do 18:00, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@qimat.pl.

  1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Zawsze ponosimy nieograniczoną odpowiedzialność za roszczenia oparte na szkodach spowodowanych przez nas, naszych przedstawicieli prawnych lub zastępców prawnych

w przypadku uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu,
w przypadku umyślnego lub rażąco niedbałego naruszenia obowiązków,
w przypadku obietnic gwarancyjnych, jeśli tak uzgodniono, lub
w zakresie, w jakim otwiera się zakres zastosowania ustawy o odpowiedzialności za produkt.

W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych, których spełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na których przestrzeganiu partner umowy może regularnie polegać (zobowiązania kardynalne) z powodu lekkiego zaniedbania z naszej strony, naszych przedstawicieli prawnych lub zastępców, odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości szkody przewidywalnej w momencie zawarcia umowy, której wystąpienia należy zazwyczaj oczekiwać.
W przeciwnym razie roszczenia odszkodowawcze są wykluczone.

  1. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS), którą można znaleźć tutaj [https://ec.europa.eu/consumers/odr/]. Nie jesteśmy zobowiązani ani chętni do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową konsumentów.

Regulamin stworzony za pomocą edytora tekstów prawnych Trusted Shops [https://legal.trustedshops.com/] we współpracy z FÖHLISCH Rechtsanwälte.